070 831 04 81 kontakt@wikco.se

Se lite nyktert på tingens ordning - byt ut årets vinprovning mot företagsspel

Alla borde få driva företag - om så bara i spelets form en halv dag

Det viktiga är att man tar sig för och gör saker, säg ja så händer det något! Företagsspel på kontoret en eftermiddag - är vårt förslag

Vi tror på dialog som metod och arbetsform. Bra möten bygger relationer klargör förutsättningarna och genererar lösningar. Välkommen hit, Götgatan 48, Stockholm

economic know-how »

Företagsspel

Överraska medarbetarna med något nytt, diskutera i nya termer. En aktivitet som ökar insikten om den egna affären, uppgraderar det ”ekonomiska tänket” och bygger team.

Läs mer >>

Affärsekonomi

Vi åtar oss uppdrag där vi med traditionell pedagogik utvecklar spetskompetens inom ekonomi. Ansatsen är växelverkan mellan teori och tillämpning, med koppling till er verksamhet för tydlighet och praktisk nytta.

Läs mer >>

Pedagogik

De pedagogiska begreppen, kunskap och förtrogenhet väljer jag att formulera om till teori och tillämpning. Teori tas in som verktyg för tillämpning, inte som självständig företeelse.

Läs mer >>