070 831 04 81 kontakt@wikco.se

Affärsekonomi

Vi åtar oss uppdrag där vi med traditionell pedagogik utvecklar spetskompetens inom ekonomi. Ansatsen är växelverkan mellan teori och tillämpning, med koppling till er verksamhet för tydlighet och praktisk nytta.

Komprimerat, väl avgränsat och effektivt.

Möjliga tema; Tolka ekonomiska rapporter, styr med nyckeltal, lönsamhetens samband och byggstenar, investerings bedömning.

En halvdag eller två räcker för att få ett meningsfullt kompetenstillskott, leverans på ert kontor – rationellt och enkelt.

Prickskytte mot fixerat mål

Affärsekonomi

”Att betrakta tingens ordning från olika perspektiv är lustfyllt och leder ofta rätt”