070 831 04 81 kontakt@wikco.se

Vår idé

Ekonomi har en förmåga att bli en del av medarbetarnas vardag, oberoende av roll och profession.

Vi ser en tydlig nytta i att utveckla den ekonomiska insikt medarbetare normalt har. Det är rimligt att den som är med och driver verksamheten har förståelse för sambanden och helheten. Vilket utvecklar affärsmässigheten i stort och smått, skapar enighet kring vad som är viktigt.

Den inre motivationen stärks genom tillförd kunskap, vilket ger förutsättningar för självständighet och samsyn.

Vi har två verktyg som åstadkommer precis detta, företagsspel och affärsekonomi.

Denna grundsyn tjänar som ledstjärna – för oss

Götgatan 48

Götgatan 48 i Stockholm. Hit är du välkommen för en dialog kring mina koncept, dina tankar och behov. Hittar vi ett bra upplägg så delar vi på äran.