070 831 04 81 kontakt@wikco.se

Pedagogik

De pedagogiska begreppen, kunskap och förtrogenhet väljer jag att formulera om till teori och tillämpning.

Teori tas in som verktyg för tillämpning, inte som självständig företeelse. Tillämpning genererar behov av teori och då som verktyg för just tillämpning. Ett förhållningssätt som på kort tid, genererar förståelse och insikt som består.

  • Problemlösning och interaktion i grupp, är metoden.
  • Lustfyllt och glatt, är klimatet.
  • Ny kunskap som utvecklar självständighet och samsyn, är målet.

Något lutheranskt lidande skapas inte.

Pedagogik

”Vi har fötterna på jorden och rör oss fint i takt med den verklighet som är er”